Leder: Gry Høien

Nestleder: Hellen Svendsen

Kasserer: Marit Steinsholt Kristiansen

Styremedlem: Mia Camilla Magnusson

Vara 1: Trude Ovli-Hoddevik

Vara 2: Hans-Marius Østby Schrøder

Juniorrepresentant: Mia Iversen

Webansvarlig: Marit Steinsholt Kristiansen

Valgkomite: Jeanette W. Johansen og Ingrid Falch-Jakobsen

Revisor: Gerd Helgeland.

 

lardalhesteforening@hotmail.com