Leder: Gry Høien

Nestleder: Ingrid Falch-Jakobsen

Kasserer: Marit Steinsholt Kristiansen

Styremedlem: Hellen Svendsen

Vara 1: Trude Ovli-Hoddevik

Vara 2: Hans-Marius Østby Schrøder

Juniorrepresentant: Stine Abrahamsen Styrvold

Webansvarlig: Jeanette Wendla Johansen

Valgkomite: Brian Bøe Andersen og Jeanette W. Johansen

Revisor: Gerd Helgeland.

 

lardalhesteforening@hotmail.com