• Vennligst velg den type medlemskap som er aktuell for deg i 2018.
  • At så mange som mulig benytter seg av familiemedlemskap, setter vi stor pris på, dette gir oss god støtte gjennom idrettsforbundets ordninger. Vi trenger fult navn og fødselsnummer på alle i samme husstand. Kan fylles inn i feltet «adresse».
  • Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt før man eventuelt begir seg ut på konkurransebanen 2018 (krav i NRYFs konkurransereglement).
  • Husk at evt. avslutting av medlemskap må skje skriftlig til LHFs e-post. Ved bytte av klubb, bruk klubbytteskjema på rytter.no.
  • Kontonummer Lardal hesteforening: 1201.01.20630

Innmeldingsskjema

Velg medlemskap

12 + 1 =